Гимназија „Вук Караџић“ из Бабушнице основана је 14. јула 1961. године ради пружања средњег општег образовања деце и одраслих. Школом управља колективни орган – школски одбор и старешина установе – директор. Школа је неколико пута реформисана и трансформисана у складу са реформама средњег образовања. Од оснивања 1961. године до 1977. године била је гимназија која је имала друштвено-језички и природно-математички смер. После реформе из 1977/78.  школа постаје Образовни центар „Вук Караџић“. Наставна подручја рада била су: лабораторијски техничар за биологију, лабораторијски техничар за хемију, правно-биротехничка струка и текстилни техничар. Нова школска зграда завршена је школске 1982/83. године. Реформом школства из 1990/91. године Образовни центар се укида и поново отвара гимназија са друштвено-језичким и природно-математичким смером.  Школске 2006/2007. године уписна је прва генерација ученика општег смера.

Фонд је преузет 2013. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 361).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1961–1998, 187 књига и 1 кутију списа (4,24 m).

Књиге 1961–1993:

• Деловодници 1961–1988, 25 књ.

• Матичне књиге ученика 1961–1993, 34 књ.

• Књиге завршног испита 1964–1972, 2 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1962–1993, 127 књ.

Списи 1980–1998.

Грађа садржи: записнике са седница Савета, Збора радних људи, Образовног већа, Школског одбора.

Обавештајна средстава: сумарни инвентар, деловодни протоколи и матичне књиге ученика.