А.4.1.95. Висока школа струкових студија за образовање васпитача Пирот – Пирот (1920 – ), 1920 – 2005.

A.4.1.96. Гимназија „Вук Караџић“ – Бабушница (1961 – ), 1961 – 1998.

А.4.1.97. Гимназија „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду – Димитровград (1891 – 1929, 1938 – ), 1940 – 1990.

A.4.1.98. Гимназија Пирот – Пирот (1897 – ), 1896 – 2003.

А.4.1.99. Мешовита учитељска школа – Димитровград (1947 – 1952), 1947 – 1952

А.4.1.100. Економска школа „Тихомир Николић Вук“ у Белој Паланци – Бела Паланка (1958 – 1971), 1957 – 1971.

А.4.1.101. Економска школа Пирот – Пирот (1956 – ), 1956 – 2011.

А.4.1.102. Државна женска занатска школа – Бела Паланка (1910 – 1959), 1923 – 1945; 1951 – 1959.

А.4.1.103. Мешовита школа ученика у привреди – Бела Паланка (1945 – 1960), 1946 – 1960.

А.4.1.104. Средња школа „Никета Ремизијански“ – Бела Паланка (1941 – ), 1941 – 1996.

А.4.1.105. Женска стручна школа у Пироту – Пирот (1904 – 1957), 1939 – 1957.

А.4.1.106. Млекарска школа „Др Обрен Пејић“ – Пирот (1945 – ), 1945 – 2011.

А.4.1.107. Техничка школа у Пироту – Пирот (1878 – 1879), 1939 – 1957.

А.4.1.108. Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ – Бабушница (1886 – ), 1919 – 2000.

А.4.1.109. Основна школа „Љубомир Живковић – Љупче Шпанац“ – Бела Паланка (1852 – ), 1919 – 2000.

А.4.1.110. Основна школа „Младост“ – Велико Боњинце (1886 – ), 1919 – 2000.

А.4.1.111. Основна школа „Христо Ботев“ – Димитровград (1869 – ), 1910 – 2001.

А.4.1.112. Основна школа „Светозар Марковић“ – Љуберађа (1889 – ), 1910 – 1999.

А.4.1.113. Основна школа „Вук Караџић“ – Пирот (1815 – ), 1919 – 2002.

А.4.1.114. Основна школа „Душан Радовић“ – Пирот (1964 – ), 1921 – 2005.

А.4.1.115. Основна школа „8. септембар“ – Пирот (1961 – ), 1925 – 2006.

А.4.1.116. Основна школа „Свети Сава“ – Пирот (1825 – ), 1920 – 2013.

А.4.1.117. Основна школа „Добринка Богдановић“ – Стрелац (1838 – ), 1946 – 2002.

А.4.1.118. Основна школа „Јован Аранђеловић“ – Црвена Река (1957 – ), 1919 – 1990.