Царибродски срески суд формиран је 1941. године од стране бугарских окупатора са седиштем у Цариброду (Димитровград). Суд је имао надлежност на целокупној територији Среза Цариброд. По ослобођењу Димитровграда 1944. године суд је расформиран и престао је са радом.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему грађе. Накнадно је уписан. (Књига пријема бр. 532.)

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је на бугарском језику.

Садржи грађу за период 1942–1943, 3 кутије списа (0,36 m).

Списи 1942–1943.

Грађа садржи: грађанске парнице, организовано снабдевање преко Царибродске народне кооперативне банке, наредбе и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.