Обустава рада са корисницима и истраживачима

По налогу Вукице Килибарде в.д. секретара Министарства културе и информисања, ради упознавања и поступања, доставља се Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, 08 Број 53-2297/2021-1 од 16. марта 2021. године, о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, у периоду од уторка, 16. марта од 21,00 часа до понедељка, 22. марта 2021. године до 6,00 часова.
Овим закључком Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 предлаже министру здравља да наредбом, између осталог, забрани рад свих установа културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије, библиотеке, архиви и др.) за све кориснике-посетиоце ових установа у наведеном периоду. Запослени у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у наведеном периоду обављају своју редовну делатност према уобичајеном плану рада.
С тим у вези Историјски архив у Пироту у горе наведеном периоду обуставља рад са корисницима у просторијама Архива. Апелујемо на кориснике, истраживаче и сва друга физичка и правна лица, да све захтеве упуте електронском поштом а да се за додатне информације претходно обрате путем телефона. Све захтеве за потребна уверења, потврде, и сличну документацију достављајте нам мејлом, или телефоном радним данима у периоду од 9 – 13 часова.
 
На располагању смо Вам: 010 320-952;
 
iapirot@medianis.net; direktor@arhivpirot.rs; pisarnica@arhivpirot.rsР