Руска емиграција у Пироту

  • Издавачка делатност Историјског архива у Пироту је обогаћена књигом Руска емиграција у Пироту која је настала из пера Давора Лазаревића, историчара који се већ скоро деценију бави истраживањем феномена странаца у Пироту и њиховог утицаја на развој вароши од краја деветнаестог па до средине двадесетог века. Рукопис колеге Лазаревића обогаћен је бројним фотографијама и репродукцијама уметничких дела руских емиграната. Тај материјал, између кога вијуга прича аутора, веома је речит и гласан. Он оплемењује и обогаћује ову изузетну књигу, а причу аутора чини додатно егзактном и животном. Напомињемо да је у питању текст који на локалном плану говори о глобалној историјској појави каква је емиграција. Као такав, захваљујући свом квалитету, он укључује српску историографију у међународну размену знања…“ Други рецензент књиге је Предраг М. Видановић, историчар, архивиста нашег Архива. Лектор је Бојана Митић.