Микрофилмовање

Историјском архиву у Пироту, од стране Министарства културе и информисања, одобрен је пројекат Микрофилмовање са дигитализацијом матичних књига рођених, венчаних и умрлих, верских организација и установа са територије Пиротског округа. Износ средстава је 500.000, 00 динара.