Акција прикупљања старих уџбеника

  • Историјски архив у Пироту обавештава грађане Пирота, и Пиротског управног округа да је отпочео акцију прикупљања старих школских уџбеника. Циљ акције је да се стари, некада актуелни и коришћени уџбеници (основношколски и средњошколски) сачувају од заборава и уништавања, јер представљају и садрже прошле наставне планове и програме и образовно-наставни процес, и садрже значајне податке и знања. Биће корисни данашњим али и неким будућим истраживачима и проучаваоцима школског система, наставног процеса и образовања уопште, као сведочанства неких прошлих времена. Старе уџбенике грађани могу донети у Архив сваког радног дана, од 9-13 часова, што је и иначе период предвиђен за рад са странкама и истраживачима у нашој установи.