Преузимање архивске грађе

У оквиру стручног усавршавања архивиста, у Историјском архиву „Топлице“ у Прокупљу, 12.5.2017.године  је одржана радионица са темом „Преузимање архивске грађе“.
Из нашег Архива, у активностима и дискусији, учествовали су Предраг Видановић, архивиста и Ивана Костадиновић, директор Архива.