Месни народни одбор Шпај основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Шпај, Срез белопаланачки. Обухватао је насељена места Шпај, Црвена Река, Вргудинац и Глоговац.

На основу Општег закона о народним одборима из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Шпај, а 1947. године обухватао је насељена места Шпај и Глоговац.

Месни народни одбор Шпај је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Црвена Река, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 285).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947–1952, 1 фасциклу (0,01 m).

Списи 1947–1952.

Грађа садржи: записник о раду бирачког одбора 1952; извод из сталног бирачког списка, списак чланова народног одбора, списак бивших ратних заробљеника, списак младића рођених 1935–1938 и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.