Месни народни одбор Срећковац основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Срећковац. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Обреновац, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Срећковац, а 1947. године обухватао је насељена места Срећковац, Обреновац, Планиница.

Месни народни одбор Срећковац је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Чиниглавци, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 61).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1954, 12 књига и 4 кутије списа (0,62 m).

Књиге 1944–1954:

• Деловодни протоколи 1944–1954, 12 књ.

Списи 1944–1952.

Грађа садржи: записнике са седница месних одбора; расписе и упутства виших органа; списе о обавезном откупу; попис становништва и његову структуру на територији народног одбора; спискове лица која су предложена за одликовање, спискове за обавезну испоруку меса, спискове регрута са територије народног одбора, спискове занатлија на теирторији народног одбора; уверења издата учесницима народноослободилачког рата, уверења о завршеној школи, уверења о завршеном занату; статистику; платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.