Месни народни одбор Рудиње основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Рудиње. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Темска, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Рудиње, а 1947. године обухватао је насељена места Ореовци и Рудиње.

Месни народни одбор Рудиње је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Темска, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 51).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1952, 2 кутије списа (0,15 m).

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: записнике са седница пленума; расписе и упутства виших органа; пописне листе; списе о обавезном откупу; уверења о завршеној школи и имовном стању; документа у вези са наплатом пореза, буџете, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.