Месни народни одбор Лукавица основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Лукавица. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Цариброд, Срез димитровградски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Лукавица, а 1947. године обухватао је насељена места Лукавица, Сливница и Прача.

Месни народни одбор Лукавица је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Димитровград, Срез димитровградски.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 113).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947–1952, 6 књига и 1 кутију списа (0,15 m).

Књиге 1947–1951:

• Поверљиви деловодни протокол 1947–1951, 1 књ.

• Општи деловодни протоколи 1947–1951, 5 књ.

Списи 1948–1952.

Грађа садржи: записнике са седница месног народног одбора и Збора бирача, записнике савета за снабдевање; извештаје о раду месног народног одбора; расписе и упутства среског одбора; списе о обавезном откупу; попис мушких грла у сврху прегледа и оцене; списак пољопривредних газдинстава на територији народног одбора; документа у вези са наплатом пореза, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.