Месни народни одбор Камик основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Камик, Срез нишавски. Обухватао је насељена места Присјан, Камик и Церев Дел.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Камик, а 1947. године обухватао је насељенa местa Баровица, Камик и Церев Дел.

Месни народни одбор Камик је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Присјан, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 160).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1952, 14 књига и 3 кутије списа (0,44 m).

Књиге 1944–1952:

• Деловодни протоколи 1944–1952, 14 књ.

Списи 1944–1952.

Грађа садржи: записнике са седница месног одбора; расписе и упутства виших органа; кандидатске листе народног фронта Србије за изборе месног народног одбора у Камику 1947; планове сетве на територији народног одбора; документа у вези са ратном штетом; решење о утврђивању изборних јединица и броја одборника који се бирају на изборима 1947; списе о обавезном откупу, попис имовине колониста из села Камик који одлазе у Војводину; списак умрлих лица од 6. априла 1941. до 6. октобра 1947, списак занатлија који бесправно обављају занатске радње; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.