Месни народни одбор Доњи Криводол основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у Доњем Криводолу. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Каменица, Срез димитровградски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Криводол, а 1947. године обухватао је насељена места Доњи Криводол, Бољев Дол, Горњи Криводол и Влковија.

Месни народни одбор Доњи Криводол је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Каменица, Срез димитровградски.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 59).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1952, 12 књига и 1 кутију списа (0,21 m).

Књиге 1944–1952:

• Поверљиви деловодни протокол 1949–1950, 1 књ.

• Општи деловодни протоколи 1946–1952, 9 књ.

• Протоколна књига 1944, 1 књ.

• Азбучни именик уз стални бирачки списак, 1 књ.

Списи 1946–1952.

Грађа садржи: записнике са седница месног народног одбора и Извршног одбора; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет и платне спискове.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи