Месни народни одбор Добри До основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Добри До. Обухватао је насељена места Добри До, Нишор и Копривштицу.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Добри До, а 1947. године обухватао је насељена места Добри До и Копривштица, а од 1949. године насељено место Копривштица се издваја из Месног народног одбора Добри До и укључује се у састав Месног народног одбора Нишор.

Месни народни одбор Добри До је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Нишор, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 72).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 17 књига и 4 кутије списа (1,40 m).

Књиге 1945–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1955, 17 књ.

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: записнике са седница пленума и Зборова бирача; расписе и упутства виших органа; азбучни именик уз стални бирачки списак 1947; решења о прекршајима; списак пољопривредних газдинстава са територије села Добри До, обрачунске листе дохотка пољопривредних домаћинстава са територије народног одбора; документа у вези са наплатом пореза, буџете, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.