Месни народни одбор Гостуша основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Гостуша. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Велика Лукања, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Гостуша, а 1947. године обухватао је насељено место Гостуша.

Месни народни одбор Гостуша је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Велика Лукања, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 58).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1952, 5 књига и 1 кутију списа (0,26 m).

Књиге 1945–1951:

• Деловодни протоколи 1945–1951, 5 књ.

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: расписе и упутства среског одбора; списак лица која су платила утрину; статистику; обрачунски лист дохотка од пољопривреде, буџете, завршне рачуне,  платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар и деловодни протоколи.