Месни народни одбор Горња Глама основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Горња Глама, Срез белопаланачки. Обухватао је насељена места Горња Глама и Доња Глама.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Горња Глама,  а 1947. године обухватао је иста насељена места.

Месни народни одбор Горња Глама је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабин Кал, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 284).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1952, 41 свеску (0,12 m).

Књиге 1944–1952:

• Деловодни протоколи 1944–1952, 41св.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.