Месни народни одбор Вргудинац основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Вргудинац. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Шпај, Срез белопаланачки.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Вргудинац, а 1947. године обухватао је насељена места Вргудинац и Ново Село.

Месни народни одбор Вргудинац је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 287).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1952, 1 књигу и 1 фасциклу (0,05 m).

Књиге 1947–1952:

• Деловодни протокол 1950, 1 књ.

Списи 1946–1952.

Грађа садржи: попис заоставштине умрлих лица са територије народног одбора, смртовнице, платне спискове и друга документа

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол