Месни народни одбор Букуровац основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Букуровац. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Дол са седиштем у Букуровцу, Срез белопаланачки.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Букуровац, а 1947. године обухватао је насељена места Букуровац, Дол и Клење.

Месни народни одбор Букуровац укинут је 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 287).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1951, 1 књигу (0,01 m).

Књиге 1951:

• Деловодни протокол 1951, 1 књ.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.