Народни одбор општине Студена основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Студена, Среза лужничког Округа пиротског. Обухватао је насељена места Студена, Валниш и Пресека.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Студена, а 1947. године обухватао је насељено место Студена. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Студена. 

Народни одбор општине Студена је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Звонце.

Фонд је преузет 1959. године записником од укинутог Народног одбора општине Звонце (Књига пријема бр. 77).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 10 књига и 6 кутија списа (0,54 m).

Књиге 1949–1955:

• Деловодни протоколи 1949–1955, 9 књ.

• Контролник извршних предмета народног суда општине у Студени 1952–1953, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Народног одбора; извештаје о раду органа народног одбора; документа о оснивању ватрогасне јединице; списе о обавезном откупу; попис стоке, живине и кошница на територији народног одбора; списак ратних војних инвалида, списак умрлих 1941–1947, списак занатлијских радњи; статистику; документа у вези са наплатом пореза, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.