Народни одбор општине Стрелац основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Стрелац, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Стрелац, Раљик и Масуровци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Стрелац, а 1947. године  обухватао је насељена места Стрелац, Валниш, Рањин и Масуровци. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Стрелац. 

Народни одбор општине Стрелац је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 393).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 3 књиге и 4 кутије (0,50 m).

Књиге 1950–1953:

• Стални бирачки списак 1950–1953, 3 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Зборова бирача; расписе и упутста виших органа; имовинско– правна документа; списак војних обвезника рођених 1914. и 1927, списак интернираних на принудни рад у Бугарску са територије народног одбора, спискове грађана за обавезно снабдевање; изјаве и уверења о броју чланова домаћинства; статистику; платне спискове  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар.