Народни одбор општине Стол основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Стол, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Стол, Дучевац, Камбелевци, Вава, Александровац, Кијевац, Сиња Глава.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Стол, 1947. године  обухватао је насељена места Стол, Вава, Кијевац и Дучевац. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Стол.

Народни одбор општине Стол укинут је 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 392).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1958, 8 књига и 2 кутије списа (0,29 m).

Књиге 1947–1958:

• Деловодни протокол 1947–1949, 1 књ.

• Стални бирачки списак 1950–1958, 7 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Збора бирача, записник са оснивачке Скупштине Сињоглавске земљорадничко набављачке задруге; извештаје о раду органа народног одбора; расписе и упутства виших органа; имовинско– правна документа; списак деце од седам до осамнаест година на територији народног одбора, списак сиромашних лица; документа у вези са наплатом пореза, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.