Народни oдбор општине Смиловци основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Смиловци, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Смиловци, Одоровци, Гуленовци, Радејна, Пртопопинци, Бребевница, Мојинци, Мазгош.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Смиловци, а 1947. године обухватао је насељена места Смиловци, Гуленовци и Одоровци. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Смиловци у чијем су саставу насељена места Бребевница, Гуленовци, Мазгош, Мојинци, Одоровци, Пртопопинци, Радејна и Смиловци. 

Народни одбор општине Смиловци је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Димитровград.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 116).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1943–1957, 21 књигу и 12 кутија списа (1,53 m).

Књиге 1943–1956:

• Поверљиви деловодни протоколи 1947–1950, 7 књ.

• Општи деловодни протоколи 1946–1956, 10 књ.

• Протоколна књига записника 1954–1955, 1 књ.

• Регистар рођених 1943, 1 књ.

• Регистар архиве 1947–1948, 1 књ.

• Поверљиви дневник 1946, 1 књ.

Списи 1944–1957.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора, записнике седница Извршног одбора; расписе и упутства виших органа; план пролећне сетве 1952; материјал у вези са аграрном реформом, списе о обавезном откупу; решење о избору одборника и одређивање бирачких места на територији општине Смиловци 1952, решења о закупу стамбено пословних просторија, решења о додели стамбених просторија службеницима под закуп; имовинско–правна документа; попис заоставштине умрлих лица на територији народног одбора, попис власника приватних радњи, попис воденичара на територији народног одбора; списак породица погинулих бораца из прошлих ратова, спискове војних обвезника са територије народног одбора, списак инвалида; статистику; персонална документа; платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.