Народни одбор општине Раков Дол основан је 1944. године, као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Раков Дол, Среза лужничког Округа пиротског у саставу Општинског народноослободилачког одбора Црвена Јабука.

Законом 1946. године мења назив у Месни народни одбор Раков Дол, а 1947. године обухватао је насељена места Раков Дол и Радосин. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Раков Дол.

Народни одбор општине Раков Дол је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Љуберађа.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 394).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1954, 2 кутије списа (0,16 m).

Списи, 1944–1954:

Грађа садржи: записнике са седница Надзорног и Управног одбора; извештај о сечи шума на територији народног одбора; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом; попис инвалида народноослободилачког рата, пописе заоставштине умрлих лица на територији народног одбора, попис крупне стоке;  спискове деце од једне до десете године, спискове неписмених и писмених лица, спискове младића рођених 1929, спискове аграрних интересената; статистику; буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.