Народни oдбор општине Осмaково основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Осмaково, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељено место Осмаково.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Осмаково, а 1947. године обухватао је исто насељено место.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Осмаково.

Народни одбор општине Осмаково је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Црноклиште.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 50).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1954, 25 књига и 3 кутије списа (0,54 m).

Књиге 1944–1954:

• Деловодни протоколи 1944–1954,  25 књ.

Списи 1944–1953.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; извештај о приносу винограда и о прерађевинама од грожђа; решења о постављењу службеника народног одбора, решење о разграничењу атара села Осмаково и села Базовик; попис мушких грла у сврху стручних прегледа и оцене; списак гласача општине Осмоково 1945, списак службеника народног одбора, списак индивидуалних газдинстава која имају права да продају пољопривредне производе по везаним ценама, списак деце рођене 1950;  списе у вези са месним самодоприносом; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.