Народни oдбор општине Мирановац основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Мирановац, Среза белопаланачког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Витановац и  Мирановац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Мирановачка Кула, а 1947. године обухватао је иста насељена места. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Мирановачка Кула која обухвата насељена места Витановац, Мирановац, Пајеж и Мирановачка Кула. 

Народни одбор општине Мирановачка Кула је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабин Кал.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 254).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950–1955, 6 књига и 1 кутију списа (0,18 m).

Књиге 1950–1955:

• Деловодни протоколи 1950–1955, 6 књ.

Списи 1952–1955.

Грађа садржи: записник комисије за подизање нове школске зграде, записник о примопредаји архивског материјала;  извештај о бројном стању запосленог особља; списак занатских предузећа и радњи, списак омладинаца који су добили медаљу заслуга за народ 1952, списак приватних занатлија; статистику; буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.