Народни одбор oпштине Крупац основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор Крупац са седиштем у селу Крупац, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Крупац, Велико Село и Мали Јовановац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Крупац, а 1947. године обухватао је насељена места Крупац и Трњана. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Крупац и обухвата несељена места Велико Село, Крупац, Мали Јовановац.

Народни oдбор oпштине Крупац 1955. године обухвата несељена места Басара, Велики Јовановац, Велико Село, Извор, Крупац, Мали Јовановац, Трњана.  

Народни oдбор oпштине Крупац је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном oдбору oпштине Суково.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 53).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1957, 24 књиге и 6 кутијa списа (1,52 m).

Књиге 1944–1957:

• Регистри уз деловодни протоколе 1951–1957, 2 књ.

• Деловодни протоколи 1944–1957, 18 књ.

• Азбучни именици уз бирачке спискове, 2 књ.

• Регистар архиве 1955, 1 књ.

• Регистар за оверу уговора 1956, 1 књ.

Списи 1944–1957.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; извештаје о шумама; нормативна акта; друштвени план Општине Крупац 1955, планове пољопривредне производње, план сетве 1947; документа у вези са ратном штетом; списе о обавезним откупу; документа која се односе на имовину Крупачке цркве; пописи заоставштине умрлих лица на територији народног одбора, попис становника села Крупац 1948, попис домаћинстава на територији народног одбора; списак погинулих са територије села Завој за време окупације, списак инвалида на територији народног одбора; документа у вези са наплатом пореза, буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.