Народни одбор општине Клисура основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Клисура, Среза белопаланачког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Клисуру, Чифлик и Теловац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Клисура, а 1947. године обухватао је иста насељена места.  Из Месног народног одбора Клисура 1949. године издвајају се села Теловац и Чифлик и формира се Месни народни одбор Чифлик.

Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Клисура. 

Народни одбор општине Клисура је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 259).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки.  Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 12 књига и 1 кутију списа (0,38 m).

Књиге 1947–1955:

• Регистар уз деловодник 1953–1954, 1 књ.

• Деловодни протоколи 1947–1955, 10 књ.

• Књига пољопривредних домаћинстава 1947, 1 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница народних одбора и Зборова бирача; расписе и упутства виших органа; списе о обавезном откупу; уговоре о купопродаји земљишта, деобна писма; списак лица до осамнаест година на територији народног одбора, списак деце доспеле за упис у први разред 1952; буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.