Народни oдбор општине Каменица основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Каменица, Среза царибродског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Каменица, Сенокос, Бољев Дол, Горњи Криводол, Доњи Криводол, Влковија, Браћевци, Изатовци.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Каменица, а 1947. године обухватао је насељена места Каменица, Сенокос, Изатовци, Брајковци и Славиња.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Каменица у чијем су саставу насељена места Бољев Дол, Браћевци, Влковија, Горњи Криводол, Доњи Криводол, Изатовци, Каменица, Сенокос, Славиња. 

Народни одбор општине Каменица је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Височка Ржана.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 59).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 16 књига и 5 кутија списа (0,70 m).

Књиге 1946–1955:

• Поверљиви деловодни протоколи 1947–1955, 4 књ.

• Општи деловодници 1946–1955, 12 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са Збора бирача, записнике о ревизијама финансијског пословања; извештаји о стању јесење сетве 1952; расписе и упутства виших органа; решења Комисије за прекршаје; пописе заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; потврде о регистрацији радионица; списак занатлија на територији народног одбора, списак земљорадничких домаћинстава, списак деце рођене 1933–1950 која подлежу вакцинацији, списак издатих сточних пасоша; статистику; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза, буџет, завршни рачун и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.