Народни одбор општине Звонце основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Звонце, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Звонце, Јасенов Дел, Вучји Дел, Берин Извор, Пресека, Ракита, Нашушковица. 

Законом 1946. године мења назив у Месни народни одбор Звонце, а 1947. године обухватао је иста насељена места. Указом о административно-територијалним променама из 1949. године из Месног народног одбора Звонце издвајају се села Берин Извор, Вучји Дел и Ракита и образују Месни народни одбор Ракита. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Звонце и обухватао је иста насељена места.

Народни одбор општине Звонце 1955. године обухвата насељена места Берин Извор, Вучји Дел, Звонце, Искровци, Јасенов Дел, Куса Врана, Нашушковица, Петачинци, Пресека, Ракита, Студена, Трнски Одоровци, Црвена Јабука.

Народни одбор општине Звонце је укинут 1959. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

Фонд је преузет 1959. године записником од укинутог Народног одбора општине Звонце (Књига пријема бр. 75).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1959, 14 књига и 25 кутија списа (2,77 m).

Књиге 1945–1958:

• Деловодни протоколи 1945–1958, 9 књ.

• Стални бирачки списак 1953, 1 књ.

• Азбучни именик уз бирачки списак 1953, 1 књ.

• Списак брoја кућа домaћинстава по селима 1955, 1 књ.

• Матична књига службеника 1953–1958, 1 књ.

• Општи уписник за прекршаје, 1948–1949 1 књ.

Списи 1944–1959.

Грађа садржи: записнике са седница већа и бирачког одбора, записнике са седница савета за привреду и финансије, записнике са седница Општинског народног суда општине Звонце, записник о примопредаји архиве;  извештаје о раду органа народног одбора, извештаје о извршеној испекцији школе, извештај о утврђеним приносима; расписе и упутства виших органа; план сече шума; имовинско–правна документа; попис војних обвезника, попис стоке на територији народног одбора; списак лица Народне милиције 1945, списак грађана оштећених поплавом 1948; уверења о завршеној школи; статистику; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза, завршни рачун, буџет, платне спискове  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.