Народни одбор општине Завој основан је 1944. године као Сеоски Народноослободилачки одбор у саставу Општинског народног одбора Велика Лукања.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Завој, а 1947. године обухватао је насељено место Завој и Покровеник. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Завој.

Народни одбор општине Завој укинут је 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Велика Лукања.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 73).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 9 књига и 4 кутије списа (0,51 m).

Књиге 1945–1954:

• Деловодни протоколи 1945–1954, 9 књ.

Списи 1944–1955:

Грађа садржи: записнике са седница Народног одбора општине; расписе и упутства виших органа; имовинско–правна документа; попис домаћинства села Завој 1950; списак бораца Југословенске Армије који су погинули у борбама против непријатеља са територије народног одбора, списак пореских обвезника села Завој и Покровеник; статистику; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза, буџет, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.