Народни одбор општине Доња Коритница основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Доња Коритница, Среза белопаланачког Округа пиротског. Обухватао је насељена места Доња Коритница, Горња Коритница и Дивљана.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Доња Коритница, а 1947. године обухватао је насељена места Доња Коритница, Горња Коритница и Дивљана. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Доња Коритница. 

Народни одбор општине Доња Коритница је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бела Паланка.

Фонд је преузет  2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 257).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар

Садржи грађу за период 1945–1955, 4 књигe и 3 кутијe списа (0,34 m).

Књиге 1945–1953:

• Деловодни протоколи 1945–1953, 4 књ.

Списи 1949–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Збора бирача; технички извештај за подизање хидроцентрале; расписе и упутства виших органа; оперативни план пролећне сетве 1949, план потреба и требовања семена; попис заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; упис младића рођених 1939. године у месне спискове, оружане листове за ношење оружја, спискове за регрутовање омладине, спискове деце рођене 1942–1943, спискове деце за вакцинацију, списак ималаца пчела; статистику; буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.