Народни одбор општине Горње Крњино основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Горње Крњино, Среза лужничког Округа пиротског. Обухватао је насељена места Горње Крњино, Доње Крњино, Радошевац, Војници.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Горње Крњино, а 1947. године обухватао је насељена места Горње Крњино, Доње Крњино, Радошевац и Војници. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Горње Крњино.

Народни одбор општине Горње Крњино је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 395).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1940; 1944–1955, 12 књига и 1 кутију списа (0,31 m).

Књиге 1949–1954:

• Деловодни протоколи 1949–1954, 9 књ.

• Сталне бирачке спискове 1953, 3 књ.

Списи 1940; 1944–1955:

Грађа садржи: записник о седници Одбора општине Горње Крњино о доношењу статута 1940, записнике са седнице Збора бирача, записник са оснивачке Скупштине задруге села Војници 1945; расписе и упутства среског одбора; уговоре о купопродаји земљишта; извод из сталног бирачког списка, кандидатске листе Народног фронта; попис становништва на територији народног одбора 1948; списак војних обвезника са територије народног одбора, списак деце ратне сирочади, списак инвалида, списак деце рођене 1941, списак произвођача вина и ракије; уверење о владању и понашању грађана са територије народног одбора; статистику; документа у вези са наплатом пореза и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.