Народни одбор општине Гњилан основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор Гњилан, са седиштем у селу Гњилан, Среза нишавског, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Гњилан и Барје Чифлик.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Гњилан, а 1947. године обухватао је насељена места Гњилан и Барје Чифлик. Насељено место Барје Чифлик издваја се 1949. године из састава Месног народног одбора Гњилан и образује се посебан Месни народни одбор Барје Чифлик. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Гњилан у чијем су саставу насељена места Гњилан и опет село Барје Чифлик. 

Законом из 1955. године Народном одбору општине Гњилан припала су насељена места: Барје Чифлик, Блато, Велики Суводол, Гњилан, Костур, Мали Суводол, Пасјач, Понор, Расница, Сиња Глава.

Народни одбор општине Гњилан је укинут 1957. године, а његова територија припојена је општини Пирот.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 128).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1957, 17 књига и 18 кутија списа (2,27 m).

Књиге 1945–1957:

• Деловодни протоколи 1945–1957, 12 књ.

• Књига добровољних радних акција 1952, 1 књ.

• Регистар запрежних возила 1953, 1 књ.

• Књиге произвођача вина и ракије  1945–1952, 3 књ.

Списи 1944–1957.

 Грађа садржи: записнике седница општинских одбора и Зборова бирача; извештаје о раду народног одбора, о кретању становништва на територији одбора, о извршеном премеравању површине и одређивању категорија за стамбене просторије које су издате у закуп, извештај о упису народног зајма; расписе и упутства виших органа; уговоре о купопродаји земљишта и имовинско–правна документа; акта о експропијацији земљишта ради подизања задружног дома у селу Гњилан; списе о обавезном откупу; документа у вези са социјалним старањем; попис становништва на територији народног одбора 1953; списак чланова народног одбора, ситних газдинства села Барје Чифлик, списак лица од којих је откупљено старо вино; статистику; персонална документа; документа у вези са наплатом пореза, завршне рачуне, буџет, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.