Народни одбор општине Височка Ржана основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Височка Ржана, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељена места Височка Ржана и Росомач.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Височка Ржана, а 1947. године обухватао је насељена места Височка Ржана, Брлог, Росомач и Јеловица. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Височка Ржана и обухватао је насељена места Височка Ржана, Јеловица и Росомач.  Село Брлог се издваја и постаје Народни одбор општине.

Законом из 1957. године општина обухвата насељена места: Бољев Дол, Браћевци, Брлог, Височка Ржана, Влковија, Горњи Криводол, Дојкинци, Доњи Криводол, Изатовци, Јеловица, Каменица, Росомач, Рсовци, Сенокос, Славиња.

Народни одбор општине Височка Ржана је укинут 1959. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 49).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1959, 8 књига и 19 кутија списа (4,00 m).

Књиге 1945–1959:

• Деловодни протоколи 1945–1958, 5 књ.

• Матична књига службеника 1953, 1 књ.

• Књига издатих радних књижица 1959, 1књ.

• Уписник за прекршаје 1956–1959, 1књ.

Списи 1944–1959.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора, записнике о раду комисије за оцењивање учитеља; извештаје о засејаним површинама, о бројном стању запосленог особља у народном одбору, о црквеној имовини у селу Дојкинци; расписе и упутства виших органа; план откупа млека 1950; акта о експропријацији; решења о заоставштини и наследству, о постављењу службеника народног одбора, о привременом одузимању просторија у приватним кућама; пописни табак за извршење пописа стоке, живине, кошница, воћних стабала и чокота винове лозе, попис стоке, попис газдинства за сетву и откуп; спискове службеника народног одбора, пољопривредних газдинстава, лица која су рођена 1932. године; дозволе за рад занатлијама и ловачке дозволе; документа у вези са наплатом пореза, буџете, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.