Народни одбор општине Велико Боњинце основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Велико Боњинце, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Велико Боњинце, Мало Боњинце, Завидинци, Мезграја, Остатовица, Модра Стена.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Велико Боњинце.  Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Велико Боњинце и обухвата иста насељена места.

Народни одбор општине Велико Боњинце је укинут 1957. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница. 

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 391).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1957, 7 књига и 6 кутија списа (0,79 m).

Књиге 1948–1957:

• Деловодни протоколи 1951–1957, 5 књ.

• Именични регистар уз деловодник 1955, 1 књ.

• Матична књига службеника 1948–1957, 1књ.

Списи 1944–1958.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора и Збора бирача, записнике са седница комисије за прописе и организациона питања; извештаје о раду институција и школа; имовинско–правна документа; уверења о имовном стању, завршеној основној школи и радном стажу; извод из бирачког списка, списак општинског, црквеног, манастирског и школског имања 1944,  бројно стање стоке на територији народног одбора, списак интернираних лица у Бугарској са територије општине Велико Боњинце, списак приватних занатлија са територије народног одбора; документа у вези са наплатом пореза, завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.