Народни Одбор општине Велики Суводол основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Велики Суводол, Среза нишавског Округа пиротског. Обухватао је насељена места Велики Суводол и Мали Суводол.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Велики Суводол, а 1947. године обухватао је насељена места Велики Суводол и Мали Суводол. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Велики Суводол у чијем су саставу иста насељена места.

Народни одбор општине Велики Суводол је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Гњилан.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 173).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1955, 8 књига и 7 кутија списа (1,17 m).

Књиге 1946–1954:

• Деловодни протоколи 1946–1954, 7 књ.

• Азбучни именик уз бирачки списак, 1 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; петогодишњи сетвени план за села Велики и Мали Суводол 1948; предмете у вези са откупом житарица и обавезним откупом;  списак погинулих и несталих лица за време рата, бирачке спискове и изборни материјал; попис стоке на територији народног одбора; статистику; предлог буџета, дневник наплате пореза, завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инветар и деловодни протоколи.