Народни одбор општине Блато основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор Блато и припадао је Општинском народноослободилачком одбору Костур, коме је седиште било у селу Блату, Среза нишавског, Округа пиротског.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Блато а 1947. године обухватао је насељена места Блато, Костур и Понор. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Блато и обухватао је иста насељена места.

Народни одбор општине Блато је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Гњилан.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 165).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1945–1955, 2 књигe и 4 кутије списа (0,60 m).

            Књиге 1945–1950:

• Деловодни протокол 1949–1950, 1 књ.

• Азбучни именик уз бирачки списак, 1 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом за село Костур; план сетве, списак породица погинулих бораца са територије народног одбора; пописе стоке, бројно стање воденица; статистику; списе у вези са наплатом пореза, завршне рачуне, предлоге буџета, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протокол.