Народни одбор општине Бериловац основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у Бериловцу у саставу Општинског народноослободилачког одбора Градашница, Среза нишавског, Округа пиротског. Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Бериловац а 1947. године обухватао је насељена места Бериловац, Градашница и Басара. Насељено место Басара издваја се из састава Месног народног одбора Бериловац и укључује се у састав Месног народног одбора Извор. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Бериловац и обухватао је насељена места Басара, Бериловац, Градашница и Извор.

Народни одбор општине Бериловац је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Пирот.

            Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 127).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 24 књиге и 2 кутије списа (0,63 m).

Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1954, 20 књ.

• Регистар назива улица и кућних бројева 1952, 1 књ.

• Књига произвођача вина 1953–1954, 1 књ.

• Књига произвођача ракије 1953–1954, 1 књ.

• Дневник наплате пореза 1944–1947, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница ванредних и редовних скупштина и Збора бирача; план жетве; документа у вези са обавезаним откупом и снабдевањем; спискове сиромашних породица, спискове власника воденица, списак одликованих припадника Народноослободилачке борбе са територије народног одбора, списак уписника народног зајма, спискове произвођача млека; попис запрежних возила на триторији народног одбора; персоналну документацију и друга документа.