Народни oдбор општине Беле Воде основан је 1944. године, као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Беле Воде, Среза лужничког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Бела Вода, Стрижевац, Шљивовик, Бежиште, Ресник, Братишевац, Доњи Стрижевац.

            Законом из 1946. године мења назив Месни народни одбор Беле Боде Ресник, а 1947. године обухватао је насељена места Бела Вода Ресник, Братишевац, Горњи Стрижевац, Доњи Стрижевац. Од 1952. године мења назив у Народни одбор општине Беле Воде Ресник.

Народни одбор општине Беле Воде Ресник је укинут 1955. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бабушница.

            Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Бабушница (Књига пријема бр. 398).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 4 књиге и 4 кутије списа (0,60 m).

            Књиге 1949–1954:

• Деловодни протоколи 1949–1954, 4 књ.

Списи 1945–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Извршног одбора, записнике о раду збора бирача;  извештаје о раду инстистуција; расписе и упутства виших органа; документа у вези са ратном штетом; имовинско–правна документа; стални бирачки списак; решења о постављењу службеника народног одбора; уверења о имовном стању; буџет, платне спискове и друга документа. Обавештајна средства: сумарни инветар и деловодни протоколи