Народни одбор Среза Димитровград формиран је као Срески народноослободилачки одбор Среза царибродског 1944. године са седиштем у Цариброду.  Срезови су били административно подељени на општине; Царибродски срез имао је 8 општина са 34 села: Цариброд, Борово, Поганово, Трнски Одоровци, Жељуша, Каменица, Смиловци и Славиња.

            Од 1947. године мења назив у Срески народни одбор Царибродски у Цариброду.  Срез обухвата више подручја месних народних одбора која представљају повезану природну и економску целину, а имају заједничке економске, културне и административне интересе. Царибродски срез обухватао је 13 месних народних одбора са 43 насељена места: Борово, Власи, Доњи Криводол, Доња Невља, Жељуша, Каменица, Лукавица, Трнски Одоровци, Поганово, Пртопопинци, Радејна, Смиловци, Цариброд. Указом о промени назива Срез царибродски мења се у Срез димитровградски. Од априла 1952. године мења назив у Народни одбор Среза димитровградског у Димитровграду и  обухватао је градску општину Димитровград, као и општине Борово, Жељуша, Каменица, Поганово, Смиловци и Трнски Одоровци.

За вршење одређених извршних и управних послова одбор је организован преко одсека: привредног, просветног, пољопривредног, одсека за социјално старање и народно здравље, финансијског, саобраћајног, шумског, одсека за обнову, персоналног, планске комисије, комисије за ратну штету. Организациона структура Народног одбора среза се мењала према законским прописима, тако да су одсеци укидани и нови основани у зависности од потреба и у складу са законским прописима.

Народни одбор Среза димитровградског укинут је 1955. године, а његова територија припојена је Срезу Пирот.

Фонд је преузиман записницима, 1960. године од Скупштине општине Димитровград и 2011. године од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 122, 248).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је категорисан у групу архивске грађе од великог значаја

            Садржи грађу за период 1944–1955, 50 књига и 93 кутије списа (10,12 m).

Књиге 1945–1955:

• Деловодни протоколи 1945–1955, 36 књ.

• Регистри уз деловодне протоколе 1949–1955, 11 књ.

• Матичне књиге службеника 1946–1955, 3 књ.

Списи, 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Народног одбора среза; извештаје о раду одсека; планове рада; податке о погинулим борцима, документа у вези са национализацијом, конфискацијом, аграрном реформом; решења о оставини и наслеђу; дозволе за отварање занатских радњи; персонална документа; буџет, приходе и расходе, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.